Oud-topwielrenners Marijn de Vries, Maarten Tjallingii, Tom Leezer en andere prominenten rijden mee

Op maandag 19 juni vindt de vierde editie van de Climate Classic plaats. Deze fietstocht volgt een route van Breda via De Bilt naar Groningen, langs de toekomstige kustlijn op NAP die in Nederland kan ontstaan wanneer klimaatverandering geen halt wordt toegeroepen. De 1500 deelnemers aan de Climate Classic dragen bij aan een beter klimaat door bij hun inschrijving aan de tocht een klimaatbelofte te doen, waarmee ze hun persoonlijke CO2-uitstoot reduceren.

Deelnemers aan de tocht kunnen kiezen voor verschillende afstanden. De route langs de volledige kustlijn is 375 kilometer lang en voert van Breda naar Groningen. De kortste afstand van 125 kilometer gaat van Breda naar De Bilt, terwijl de tocht van 250 kilometer start in De Bilt en eindigt in Groningen. In Breda wordt er gestart bij het waterschap Brabantse Delta. Deelnemers van negen waterschappen rijden in estafette mee om op elke waterschapsgrens het estafettestokje door te geven aan het volgende team. Het startschot in Breda wordt gelost door Sandor Gaastra, secretaris-generaal van het ministerie van economische zaken en klimaat en dijkgraaf Kees Jan de Vet. De start in De Bilt vindt plaats bij het KNMI, daar zal Myriam van Rooij, directeur van het KNMI het startschot geven.

Het deelnemersveld van de Climate Classic bestaat uit individuele deelnemers en bedrijventeams. Bij inschrijving bepalen deelnemers hun ecologische voetafdruk, waarmee ze een passende klimaatbelofte doen. Hiermee committeren deelnemers zich aan een aanpassing in hun levensstijl die hun persoonlijke CO2-uitstoot vermindert. Verder wordt deelnemers gevraagd om hun CO2-uitstoot te compenseren via drie geselecteerde projecten. Alle deelnemers dragen het ‘Climate Stripes’-fietsshirt, de strepen hierop laten de opwarming van de aarde zien, waarbij de warmste jaren in het rood worden weergegeven. Hieruit blijkt in een oogopslag dat de opwarming van de aarde steeds sneller gaat.

Stichting Climate 4 Classic is organisator van de fietstocht, Samuel Beltman is mede-initiatiefnemer en ziet dat het deelnemersveld steeds gevarieerder wordt: “De mix van individuele deelnemers, bedrijven uit uiteenlopende sectoren en organisaties als de waterschappen en het KNMI laat zien dat het echt een probleem van ons allemaal is. Iedere deelnemer wordt nu al dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarom blijft het nodig om aandacht te vragen, en dat te verbinden aan concrete acties zoals de klimaatbeloften van onze deelnemers. Met de toezeggingen van deelnemers om niet meer te vliegen, geen vlees te eten of een jaar geen nieuwe spullen aan te schaffen draagt de tocht daadwerkelijk bij aan het tegengaan van klimaatverandering.”