Aankondiging WFC Experience

World Food Center: Feed each other

Het World Food Center in Ede wordt een unieke omgeving waar bedrijfsleven, consumenten, overheden en kennisinstellingen met elkaar samenwerken om een snelgroeiende wereldbevolking te blijven voorzien van kwalitatief hoogwaardig voedsel.

De realisatie van het World Food Center (WFC) in Ede kwam eind juni een paar grote stappen dichterbij toen het Amerikaanse BRC Imagination Arts, gespecialiseerd in het ontwerpen van bijzondere attracties en experiences (waaronder de Heineken Experience), een eerste plan presenteerde voor de spectaculaire WFC Experience.

De WFC Experience is een unieke publieksattractie die bezoekers uit binnen- en buitenland laat zien wat de Nederlandse landbouw, wetenschap en voedingsmiddelenindustrie te bieden hebben.

ItsaRep begeleidt communicatie

Om de voortgang van het project en de annoncering van de plannen voor de WFC Experience te begeleiden koos het WFC voor ItsaRep.

Uitdaging
Het project is een gezamenlijk initiatief van Wageningen University & Research, gemeente Ede, provincie Gelderland en WFC Development (van Wijnen Projectontwikkelaars). Gezien de vele verschillende belangen was het de uitdaging om bij de annoncering genuanceerd, gedoseerd en gecontroleerd de juiste informatie naar buiten te brengen.

Aanpak: Messaging session
ItsaRep startte het traject met een gezamenlijke sessie om iedereen op een lijn te krijgen ten aanzien van doelstellingen, doelgroepen, boodschappen, planning, prioriteiten en inzet van middelen.

Gefaseerde mediabenadering
ItsaRep koos vervolgens voor een getrapte mediabenadering, met in de eerste fase het annonceren van het nieuws aan de primaire stakeholders, te weten de bewoners van Ede en Gelderland, en de participanten vanuit overheid, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. Hiermee werd optimaal ingespeeld op de bestaande informatiebehoefte, gebruikmakend van de beschikbare informatie.

Resultaat
Geselecteerde pers werd uitgenodigd en geïnformeerd, vervolgens werd de berichtgeving ondersteund via social media (Twitter, LinkedIn, Youtube) en de eigen kanalen. Dit resulteerde in de beoogde positieve publiciteit in reguliere media, online zowel als offline. En in print zowel als op radio en TV.