Media-aandacht voor lustrumviering

De Tilburg University bestond 90 jaar, dus tijd voor een feestje op het universiteitsterrein en daarbuiten. De universiteit wilde laten zien dat het meer is dan een instituut voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Sinds de oprichting maakt de Tilburg University zich sterk voor het creëren van sociaal-maatschappelijke impact.

ItsaRep zorgt voor media-aandacht

Om de activiteiten in het kader van het lustrumjaar onder de aandacht te brengen is ItsaRep gevraagd voor PR-ondersteuning.

Uitdaging
De medewerkers van Tilburg University organiseren toffe evenementen en maken hierover interessante content, maar de stap naar buiten ontbreekt. Daarnaast wil de universtiteit bekend staan als meer dan alleen een kennis- en onderwijsinstituut. Sinds de oprichting maakt de Tilburg University zich sterk voor het creëren van sociaal-maatschappelijke impact. Ook deze achterliggende boodschap verdiende meer aandacht.

Aanpak
Na een inventarisatie van de aanwezige content en meer informatie over de geplande activiteiten heeft ItsaRep een PR- en media-plan opgesteld. En natuurlijk uitgevoerd.

Mediabenadering
Nieuwswaardige lustrumactiviteiten heeft ItsaRep gepitched bij geselecteerde media en journalisten. Hierbij werd ook actief aangehaakt op de achterliggende boodschap van het lustrum.

Resultaat
Eén van de hoogtepunten was de rit van de speciale NS-lustrumtrein met een grote groep schoolgaande kinderen, waarover onder andere Omroep Brabant berichtte. Ook de ‘Night University’, met een huldiging van voetbalster Jackie Groenen, kon op aandacht van de pers rekenen. Zo stonden er artikelen in verschillende (landelijke) media, waaronder het Algemeen Dagblad.