Case: GDPR voor SAS

Vanaf mei 2018 is de vanuit Europa de GDPR van kracht (General Data Protection Regulation of in het Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). SAS is leverancier van analytics-software voor onder meer risk en compliance en heeft een specifieke GDPR-oplossing ontwikkeld. Hiermee helpt het klanten niet alleen te voldoen aan de GDPR, maar ook de kansen te benutten die deze regelgeving biedt.

ItsaRep verzorgt content en PR

Uitdaging
Om (potentiële) klanten te informeren over de GDPR en welke stappen zij kunnen ondernemen naar compliance, ontwikkelde SAS een marketingcampagne. Onderdelen hiervan waren onder andere onderzoek en een internationale roadshow met experts. ItsaRep is als partner ingeschakeld voor de creatie van content en communicatie-advies rond deze campagne.

Aanpak
Om ons het onderwerp eigen te maken en aantrekkelijke campagne-content te creëren heeft ItsaRep diverse interne en externe bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast interviewden we lokale en internationale experts op dit gebied. Hierbij is de GDPR vanuit verschillende invalshoeken besproken: wat is er op technisch gebied nodig, wat zijn de juridische eisen en wat brengt GDPR compliance organisaties, naast veel extra werk?

Resultaat
Content
Op basis van de gesprekken met lokale en internationale experts zijn diverse blogs geschreven die niet alleen op het lokale blogplatform van SAS zijn gepubliceerd, maar ook de basis vormden voor de internationale landing page over GDPR.

PR
Daarnaast is er een expertartikel gepubliceerd op Computable.nl, geheel gebaseerd op content uit de campagne.

Video 
Daarnaast verzorgde ItsaRep video-interviews met experts die door SAS in de campagne rond GDPR worden ingezet. Bekijk dit voorbeeld over de stappen die organisaties moeten nemen om GDPR compliant te worden.

Whitepaper
Verder schreef ItsaRep het Engelstalige white paper (voor internationaal gebruik) op basis van het GDPR-onderzoek van SAS.

Projecten SAS GDPR Computable

 

 

 

 

 

Projecten SAS GDPR Business Analytics blog