Pinewood, specialist in informatiebeveiliging, heeft zijn Security Operations Center (SOC) uitgebreid met extra tools om een SCADA-omgeving te kunnen monitoren. SCADA-systemen vormen de kern van vrijwel alle industriële omgevingen en worden ook veelvuldig ingezet in vitale infrastructuren, zoals de besturing van sluizen, bruggen, verkeerslichten of drinkwaterinstallaties.

SCADA-systemen zijn veelal ontworpen in een tijd dat ‘security by design’ nog geen gemeengoed was. Dit betekent dat het beveiligen van deze systemen tegen de huidige dreigingen niet eenvoudig is. Daarom heeft Pinewood zijn standaard SIEM-software zo aangepast dat deze nu ook de geaggregeerde informatie van een SCADA-omgeving kan verzamelen, verwerken en scannen op afwijkend verkeer. Incidenten en veranderingen in het netwerk worden direct gerapporteerd aan de klant. De business consultants geven vervolgens een advies over de mogelijke dreiging en de impact op de bedrijfsvoering.

“Door de integratie van SCADA in ons SOC kunnen overheden, waterschappen en industriële bedrijven hun beheerkosten verlagen en het beveiligingsniveau verhogen”, aldus Hans Doornbosch, oprichter en directeur van Pinewood. “Wij geloven sterk in deze aanpak, en zijn dan ook trots dat we de SCADA-systemen bij onze klanten nu ook kunnen monitoren en onze kennis van security kunnen inzetten in een procesomgeving. De security van SCADA-systemen is tenslotte een zorg voor vele bedrijven en overheidsorganisaties, te meer daar dit een geheel andere aanpak vergt dan de standaard IT-omgeving.”