Onderzoek Mendix: Versnellen digitale transformatie en noodzakelijke operationele prioriteiten door COVID-19 vechten om aandacht van IT

Mendix, onderdeel van Siemens en wereldwijd leider in enterprise low-code, maakt de resultaten bekend van een onderzoek dat in mei, tijdens het hoogtepunt van de lockdown werd uitgevoerd onder IT-managers. Het onderzoek toont aan dat de COVID-19 pandemie hen in een onzekere en uitdagende positie plaatst: IT-managers moeten het bedrijf draaiende houden terwijl tegelijkertijd wordt verwacht dat zij met minder middelen initiatieven voor digitale transformatie versnellen. De resultaten van het onderzoek schetsen een beeld van de uitdagingen waarmee IT te maken heeft terwijl bedrijven proberen toe te werken naar het nieuwe normaal.  

De lockdown heeft veel bedrijven gedwongen om de manier waarop ze zaken doen te veranderen. Met name IT-leiders spelen hierbij een cruciale rol om ervoor te zorgen dat medewerkers op afstand worden ondersteund en het bedrijf door blijft draaien. Hoewel de meeste IT-afdelingen al vóór de coronacrisis plannen voor ‘business continuity’ hadden, inclusief voorzieningen voor thuiswerken (70 procent), heeft bijna de helft van de respondenten (43 procent) tenminste een deel van hun focus verlegd naar het beter ondersteunen van thuiswerken in een volledig virtuele omgeving. Dit mandaat voor thuiswerken heeft ertoe geleid dat meer dan de helft van de bedrijven (54 procent) hun digitalisering versnelt, inclusief een grotere adoptie van de cloud (62 procent). Deze abrupte verschuiving naar werken op afstand blijkt een verplichte proeftuin voor meer agile en verbonden medewerkers en initiatieven voor digitale transformatie. 

70% moet IT-projecten uitstellen
IT-leiders zien zich genoodzaakt hun prioriteiten te verleggen naar het ondersteunen van werken op afstand. Dit vormt een obstakel voor innovatie. Zo geeft 70 procent van de respondenten aan dat ze IT-projecten moeten uitstellen vanwege de lockdown, deels vanwege budgetbeperkingen (32 procent) of een kleiner team met minder vaardigheden (19 procent). Voor bijna een derde (31 procent) van de respondenten heeft de noodzaak om het thuiswerken te ondersteunen ertoe geleid dat meer dan de helft van de tijd van het IT-team wordt besteed aan het oplossen van hieraan gerelateerde uitdagingen.

Met minder tijd en minder middelen om te innoveren, worden bedrijven uitgedaagd om naar nieuwe technologieën te kijken om de benodigde applicaties te leveren. Hoewel het ontwikkelen van apps voor ‘remote access’ voor medewerkers de belangrijkste prioriteit is (28%), kijken bedrijven naar een breed scala andere applicaties: zo onderzoekt 21 procent COVID-19-gerelateerde apps, apps voor samenwerking (14%) en toepassingen voor digitale klantinteractie (12%). Dit zijn allemaal belangrijke aandachtsgebieden. Slechts 14 procent van alle respondenten gaf aan dat ze al hun innovatieprojecten hebben moeten opschorten. Voorheen duurde het vele maanden om dit soort applicaties te ontwikkelen, was uitgebreide kennis van programmeren nodig en een team software-ontwikkelaars, dat iedere functie moest ontwerpen voordat de app beschikbaar werd gesteld aan de business.   
 
Low-code ontwikkelplatform gebruiken om digitalisering te versnellen
IT-leiders staan voor de lastige taak om nieuwe manieren te vinden om alle thuiswerkende medewerkers ​te ondersteunen, terwijl ze tegelijkertijd innovatieve oplossingen moeten ontwikkelen die tegemoet komen aan de uitdagingen van klanten en de business. Om dit op elkaar te kunnen afstemmen, is het van strategisch belang dat bedrijfskritische applicaties niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van een klein deel van de organisatie. Voor een derde van de respondenten is ‘betere technologie voor een efficiëntere en snellere ontwikkeling van applicaties’ de hoogste prioriteit. Dit wordt belangrijker gevonden dan voorbereid zijn op werken op afstand en het uitbreiden van kanalen voor customer engagement.

Voor IT-leiders die op zoek zijn naar een oplossing om meer samenwerking met de business mogelijk te maken, is low-code software-ontwikkeling cruciaal. Met low-code kunnen ontwikkelaars van verschillende niveaus op een visuele manier met behulp van drag-and-drop-componenten, snel applicaties voor web en mobiel creëren. Hierdoor kunnen niet-technische ontwikkelaars meewerken aan de creatie van de app, terwijl professionele ontwikkelaars zich kunnen focussen op innovatie.

Johan den Haan, CTO van Mendix: “We staan ​​aan de vooravond van een nieuwe werkplek, waar medewerkers op afstand vanaf elke locatie kunnen samenwerken aan projecten en samen kunnen innoveren. Dit plaatst het IT-team in een uitdagende positie, waarin het een ​​meer agile team moet ondersteunen en tegelijkertijd digitale transformatie moet versnellen. Dit is geen keuze meer, het is een noodzaak en het vereist een nieuwe benadering van applicatieontwikkeling. Low-code biedt een platform waar ontwikkelaars met elk vaardigheidsniveau kunnen samenwerken aan applicatie-ontwikkeling, ongeacht hun technische inzicht. Dit zorgt voor een snellere ontwikkeling van bedrijfskritische en innovatieve apps voor de post COVID-19-wereld, waarbij de business en domeinexpertise van citizen developers wordt gecombineerd met de kennis van het IT-team om samen de toekomst van werk te creëren.”

Het onderzoek van Mendix werd in mei 2020 uitgevoerd onder IT-leiders in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.  
Voor meer informatie over hoe je snel en op grote schaal kunt innoveren voor teams die werken op afstand kijk op https://www.mendix.com/.  
Lees hier meer over het Mendix Platform