• 66 procent van de Nederlandse vacaturehouders zegt dat werken op afstand mensen de kans biedt om carrière te maken zonder naar een nieuw land te hoeven verhuizen.
  • 59 procent erkent dat werven op afstand de diversiteit van het personeelsbestand kan vergroten en bedrijven kan helpen met ESG-doelen.
  • Maar een groot deel van de managers (30 procent) wil alleen remote collega’s in hun thuismarkt inhuren.

Remote, de specialist op het gebied van het opzetten, beheren en ondersteunen van internationale, gedistribueerde personeelsbestanden, heeft een onderzoek laten uitvoeren onder 250 Nederlandse managers met bevoegdheid tot het aannemen van nieuwe collega’s, de zogeheten vacaturehouders. Het Remote Tech Talent rapport onderzoekt de positieve impact die het werven van talent op afstand kan hebben in opkomende markten.

Uit het onderzoek komen meerdere voordelen van het werven op afstand naar voren. Zo noemt tweederde van de managers die overwegen om wereldwijd te werven (66 procent) dat het een voordeel is om mensen de kans te geven een carrière op te bouwen zonder naar een ander land te hoeven verhuizen. Ondertussen zegt meer dan de helft (57 procent) dat het een positief resultaat is om gemeenschappen in staat te stellen te groeien door lokaal talent te behouden. Ten slotte erkent 59 procent dat werving op afstand de diversiteit binnen hun personeelsbestand kan vergroten.

Een derde van de werkgevers mist een kans
Deze resultaten sluiten goed aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, waaronder het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei en het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen. Daarnaast toont eerder onderzoek ook aan dat diversiteit binnen teams correleert met betere financiële prestaties.

Ondanks al deze voordelen huurt meer bijna een derde van de respondenten (30 procent) alleen remote collega’s in binnen hun thuismarkt. Dit beperkt niet alleen de pool van beschikbaar talent en het vermogen om te diversifiëren, maar ontzegt ook grote delen van de wereld toegang tot mogelijkheden voor carrières en ontwikkeling.

En van de Nederlandse managers die overwegen wereldwijd te werven, zoekt slechts 11 procent nieuw talent in Azië, 7 procent in het Midden-Oosten en 6 procent in Afrika.

Drempels
Wat weerhoudt bedrijven ervan om werknemers over de hele wereld aan te nemen? Het rapport van Remote belicht ook de belemmeringen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, waaronder logistieke, juridische en culturele uitdagingen die zij moeten overwinnen tijdens het wervings- en inwerkproces.

Volgens de Nederlandse vacaturehouders, zijn de grootste uitdagingen bij het aannemen van talent in nieuwe regio’s: het moeten werken in meerdere tijdzones (53 procent); het overwinnen van taalbarrières (51 procent); en het leren kennen van wettelijke vereisten (45 procent).

Het kan ontmoedigend zijn om deze verschillende barrières voor wereldwijde werving te overkomen. Een aantal van de meest voorkomende problemen, zoals het beheer van de loonlijst en het leren kennen van de lokale wettelijke en regelgevende vereisten in een nieuwe regio, kunnen echter worden opgelost door samen te werken met een dienstverlener die kan zorgen voor volledige lokale naleving.