Internationaal onderzoek naar populairste secundaire arbeidsvoorwaarden

De internationale HR- en wervingsspecialist Remote heeft 10.000 voltijdwerkers in Nederland, het VK, Frankrijk, Duitsland en de VS gevraagd naar de meest gewenste secundaire arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden komt hier gemiddeld als belangrijkste uit. In de VS geven ze de voorkeur aan een zorgverzekering, terwijl men in Nederland graag vanuit huis of een andere locatie werkt. Bijna twee derde (63 procent) wil dat hun werkgever meebetaalt aan het inrichten van een thuiskantoor.

De sterke groei van ‘remote’ werken, heeft ervoor gezorgd dat mensen vanaf elke plek kunnen werken, en dat talenten ook wereldwijd worden benaderd om voor bedrijven te werken. Hierdoor is er veel meer aandacht gekomen voor secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij deze ‘benefits’ het verschil kunnen maken om talenten aan te trekken en te behouden.

De belangrijkste benefits zijn flexibele werktijden (76,5 procent), pensioenplannen gesteund door het bedrijf (74,9 procent) en ingekorte vrijdagen (63,9 procent).

Nederlanders willen thuiswerken
De optie om thuis (of elders, maar niet op kantoor) te werken, wordt met name door Nederlanders als belangrijk ervaren. We voeren het lijstje aan met 53 procent van de respondenten die de mogelijkheid tot remote-werken wenselijk vinden. Dit was ook voor de pandemie al een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde. De top 5 wordt na Nederland gevormd door het VK (46,6 procent), VS, (45,6 procent), Duitsland (44,7 procent) en Frankrijk (32,9 procent).

Het thuiskantoor moet dan wel (deels) gefinancierd worden door de werkgever, aldus 62 procent van alle respondenten. De Nederlanders staan ook hier bovenaan met 68 procent.

Vier dagen werken
Na flexibele werkuren wordt internationaal een vierdaagse werkweek als wenselijk gezien. Dit wordt door mensen die zich als vrouw identificeren nog iets meer gewaardeerd (66,9 procent) dan zij die zich als mannen identificeren (59,5 procent). Vrouwen geven ook vaker de voorkeur aan een familie-zorgverzekering dan mannen (58 procent vs. 66 procent). Dit versterkt de behoefte om arbeidsvoorwaarden op maat te bieden, omdat de voorkeuren uiteen lopen; zeker voor bedrijven die diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit hoog in het vaandel willen hebben.

Zorgverzekeringen, zowel privé als voor familie, zijn met name in de VS een gewenste arbeidsvoorwaarde, omdat het Amerikaanse geprivatiseerde zorgsysteem vaak tot hoge kosten leidt.

Vooral HR-mensen en IT’ers willen flexibiliteit
Flexibele werktijden zijn in alle functies populair, maar de collega’s van HR (78,8 procent) en IT (78 procent) spannen de kroon. Collega’s in ‘advertising’ vinden in 68 procent van de gevallen dat flexibele werkuren door de werkgever gefaciliteerd moeten worden.

In Nederland vinden mensen uit het zuiden en midden van het land dit belangrijk. Tussen de grotere steden zit weinig verschil – tussen de 75 en 79 procent wil dit graag – maar alleen in Haarlem vindt men het iets minder belangrijk (69 procent).

Gezonde maaltijden op kantoor
Remote heeft ook onderzocht wat de meest gewenste ‘perks’ zijn op het gebied van welzijn. Over het algemeen worden gezonde voeding en tijd voor geestelijke gezondheidszorg goed gewaardeerd. Nederland, Frankrijk en Duitsland waarderen vooral de gezonde voeding op kantoor, dan wel thuisbezorgd of tegoedbonnen ervoor. Het VK en de VS geven de voorkeur aan vrije uren voor geestelijke gezondheidszorg.

Volgens Nadia Vatalidis, VP of People bij Remote: “De behoefte aan welzijn en geestelijke gezondheid is groter dan ooit, maar die behoefte bestond uiteraard al veel langer. De pandemie heeft het enkel zichtbaarder gemaakt, en ervoor gezorgd dat het een gespreksonderwerp is geworden, ook op de werkvloer. Onderdeel van goed werkgeverschap is er naar omzien, en mogelijkheden bieden om er werk van te maken. Niet alleen door tijd vrij te maken, maar ook in concrete benefits, zoals coaching of therapievormen.”

Mannelijke medewerkers geven volgens het onderzoek vooral voorkeur aan de gezonde voeding, terwijl vrouwen tijd vrij voor geestelijke gezondheidszorg het belangrijkste vinden.

Training
Remote heeft ook gekeken naar de wens om trainingen of cursussen te volgen. Technische trainingen om beter te worden in je werk, leiderschapscursussen en IT-trainingen vormen de top 3.

Deze top 3, en de lijst met overige trainingen is gelijk voor mannen en vrouwen, maar vrouwen vinden vakinhoudelijke ontwikkeling in alle gevallen belangrijker dan mannen. Gekeken naar landen vinden met name de Fransen trainingen belangrijk.