We are living in an application world. Dat is het motto van F5. Zij beschermen en optimaliseren apps en toepassingen en welke hoedanigheid dan ook. Om die reputatie kracht bij te zetten, wil het bedrijf regelmatig naar buiten treden om kenbaar te maken waar het bedrijf voor staat en waar het toe in staat is.

Uitdaging
Er is veel kennis binnen het bedrijf beschikbaar en regelmatig komen er onderzoeksresultaten naar buiten. Enige probleem hiermee was dat het vaak van internationale betekenis is zonder een lokale duiding of achtergrond. F5 vroeg ons om meer content te realiseren met een sterkere Nederlandse basis om zo de lokale markt beter te bedienen.

Aanpak
Internationale content geschikt maken voor een lokale markt kan door de een Nederlandse visie toe te voegen van lokale experts. Maar we wilden ook zelf kennis en content bouwen om er echt voor te zorgen dat de lokale partijen zich herkenden in de informatievoorziening. Hiertoe ontwikkelden we een survey die tijdens de Infosecurity wordt afgenomen. Door dit jaarlijks te herhalen ontstaan er overzichten van trends en ontwikkelingen door de jaren heen.

Resultaat
Content
De resultaten verwerken we op verschillende manieren. We maken er achtergrondartikelen en byliners van, de statistieken worden gebruikt in whitepapers, sales-presentaties en corporate blogs en met korte animaties en images trickeren we mensen op social media.

PR
Het materiaal is zeer nieuwswaardig doordat we het onderzoek inmiddels jaren achter elkaar doen. Hierdoor is er zelfs vraag naar het rapport ontstaan vanuit de media. Het geeft goed weer hoe we er op security-gebied voorstaan in Nederland, en welke ontwikkelingen daarin zijn. Verder levert het onderzoek altijd wel opmerkelijke uitkomsten of uitspraken die geschikt zijn voor de media om over te nemen; losstaand of als reactie op andere actuele ontwikkelingen.

Video
Daarnaast verzorgt ItsaRep regelmatig video-interviews met experts van F5 die de cijfers toelichten en meer duiding geven. Dit materiaal wordt intern gebruikt, richting klanten en ook in de media.