Wikipedia spreekt over Reputatie als de weerslag van een reeks van eigenschappen die spontaan met een persoon of organisatie geassocieerd worden. Gaat het hoofdzakelijk om negatieve eigenschappen dan is sprake van een slechte of kwade reputatie, gaat het daarentegen om overwegend positieve eigenschappen dan is de reputatie goed.

Een reputatie is dus een kwestie van perceptie en kan verschillen naargelang de opvattingen van de waarnemer of de kringen waartoe die behoort.
Het managen van reputaties en het optimaliseren van ‘dé’ eigen reputatie is derhalve een hele uitdaging, zelfs als je te maken hebt met min of meer homogene doelgroepen.

Om organisaties op het gebied van reputatiemanagement en communicatie te ondersteunen in twee zo uiteenlopende markten en culturen als die van Nederland en België ontkom je niet aan lokale specialisten. Om die reden ondersteunen we klanten die hun reputatiemanagement, PR en content marketing voor de hele Benelux geregeld willen hebben, vanaf nu met de hulp van een gespecialiseerde partner: Outsource Communications is in België een zeer gerenommeerd communicatiebureau. Of beter gezegd, een bureau met een uitstekende reputatie. Organisaties die voor de hele Benelux willen werken met lokale specialisten kunnen ons dus nu contacteren!

ItsaRep teams up with Outsource for Reputation Management Benelux

Wikipedia speaks of reputation as the result of a series of features that are spontaneously associated with a person or organization. Are there mainly negative traits then we speak of a bad or evil reputation, by contrast, if there are mainly positive attributes then the reputation is good.

A reputation is a matter of perception and may vary depending on the views of the observer or the groups to which they belong.
Managing reputations and optimizing one’s reputation is therefore quite a challenge, even at the best of times and when you’re dealing with more or less homogeneous groups.

To support organizations in reputation management and communication in two such different markets and cultures as those of the Netherlands and Belgium, you can not do without local specialists.

For that reason we have decided to support customers for their overall Benelux communications, with the help of a specialized partner:
Outsource Communications in Belgium is a very reputable communications agency. An agency with an excellent reputation.

We are proud to now offer a balanced proposition for those customers who need one Benelux team for all of their communications. If that’s you: call us!