SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. Om de leden ook in de toekomst optimaal te ondersteunen, is innovatie van en met ICT voor SURF van cruciaal belang. Om deze innovatie te realiseren, werkt SURF intensief samen met onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Gelet op het brede pallet aan reeds bestaande innovatieactiviteiten binnen SURF en de wens om hier nog meer kracht bij te zetten en tegelijk meer focus en coherentie aan te brengen, is het initiatief voor het SURF Open Innovation Lab ontstaan. Onder SOIL vallen alle vroege innovatieactiviteiten en experimenten (concept, proof-of-concept, pre pilot) binnen SURF. Deze dragen op directe wijze bij aan de innovatiekracht en kennispositie van SURF en zijn doelgroepen/stakeholders.

Om de interne stakeholders en externe leden te informeren over en te betrekken bij de activiteiten die in het kader van SOIL worden uitgevoerd, is een intensieve en hoogwaardige communicatiecampagne gestart. SURF heeft voor ItsaRep gekozen om de communicatiestrategie op te stellen en de uitvoering ervan te verzorgen. In eerste instantie is het onze taak om dat hele proces te begeleiden. De eerste stappen zijn daarin gezet, met de eerste successen reeds geboekt. De volgende fase is om ook de buitenwereld hier meer over te gaan vertellen. Dat zullen we vanaf de zomer gaan doen.

Meer informatie over onze werkzaamheden voor SOIL is te vinden op https://itsarep.nl/project/communicatiekracht-en-innovatiekracht-samengevoegd-bij-surf-open-innovation-lab/