Security grote drijfveer én uitdaging om over te stappen

Een vijfde van de Europese bedrijven heeft volgens eigen zeggen een volledig software defined datacenter. Bijna de helft (46 procent) van de IT-managers stelt bovendien dat hun organisatie al gedeeltelijk is overgestapt naar een software defined IT-infrastuctuur. Dit blijkt uit recent onderzoek van F5 Networks op VMworld 2015.

Uit de resultaten blijkt tevens dat een derde van de respondenten klanttoepassingen aanbiedt via een software defined datacenter (SDDC). Ongeveer 22 procent werkt aan een proof of concept hiervoor en plant binnen een jaar ermee te starten.

Hoewel veel bedrijven vergevorderd zijn met hun ‘software defined’-strategie, geeft 30 procent aan nog geen volledig of zelfs gedeeltelijk SDDC te hebben. Hiervan geeft 18 procent aan geen proof of concept te hebben gemaakt of geen concrete plannen te hebben.

Drijfveren en uitdagingen
Onder de respondenten is beveiliging het belangrijkste onderwerp op de agenda. In algemene zin geeft 56 procent het de hoogste prioriteit, en in relatie tot SDDC stelt 34 procent dat security een van de grootste uitdagingen is in de overstap naar een software defined IT-architectuur. Drijfveren zijn reductie van IT-kosten (34 procent), grotere agility (30 procent) en mobiliteit (25 procent).

De terughoudendheid in een snelle overstap naar een SDDC wordt, naast security, gevoed door het vertrouwen van de eindgebruiker (30 procent), een focus op andere technieken (28 procent) en kosten (25 procent).

René Oskam, directeur Nederland van F5 Networks: “Het zijn opvallend veel mensen die claimen een volledig SDDC te hebben. Het onderzoek suggereert dat er variaties zijn in wat men verstaat onder volledig software defined of sterk gevirtualiseerd. Hoe dan ook, de concrete plannen zijn er en men is hiermee verder gevorderd dan velen denken.”

“De uitdagingen die men hierbij aangeeft, hebben betrekking op security, kosten en vertrouwen. Dit is een oproep richting zowel de IT-industrie als de bedrijven zelf om SDDC-oplossingen te ontwikkelen die inspelen op de verschillende behoeften en applicaties veilig en snel kunnen leveren.”