Doculayer.ai, leverancier van Intelligente Document Processing (IDP)-oplossingen op basis van artificial intelligence, heeft de ISO 27001-certificering behaald. ISO 27001 is één van ‘s werelds bekendste standaarden op het gebied van security. Door te voldoen aan de eisen van de standaard toont Doculayer.ai aan te voldoen aan de strengste normen voor databeveiliging en privacywetgeving.  


“Deze certificering markeert een nieuwe stap in onze ontwikkeling. We kunnen onze klanten en partners hiermee laten laten zien dat we bij Doculayer.ai prioriteit geven aan hoogwaardig beveiligingsbeheer en een verifieerbare benadering van informatiebeveiliging”, zegt Wim van Dam, algemeen directeur en mede-oprichter van Doculayer.ai.

Optimaliseren databeveiliging
Om de certificering te verkrijgen, heeft Doculayer.ai de afgelopen maanden de processen voor databeveiliging verder geoptimaliseerd, het beveiligingsbeleid verbeterd en een eigen Information Security Management System (ISMS) opgezet. Doculayer.ai ontving de certificering na de voltooiing van een intensieve 5-daagse audit. TÜV Nederland was verantwoordelijk voor het certificeringsproces.

Anja van Stokrom, financieel manager en projectleider van de ISO-certificering bij Doculayer.ai: “We zijn erg trots op dit ISO 27001-certificaat. Het laat duidelijk zien dat we ons bij Doculayer.ai volledig inzetten voor het hoogst denkbare niveau van gegevensbeveiliging. We waren er al van overtuigd dat onze processen goed en veilig waren ingericht en het feit dat we nu binnen een relatief korte periode van vijf maanden gecertificeerd konden worden, bevestigt deze overtuiging.”

Over ISO 27001
De ISO 27001-standaard bevat duidelijke richtlijnen over hoe moderne organisaties hun informatie en data moeten beheren. Organisaties die voldoen aan de ISO 27001-criteria hebben alle benodigde voorzorgsmaatregelen genomen om te zorgen dat gegevens in de organisatie veilig en vertrouwelijk worden opgeslagen en integer worden behandeld. Daarnaast bevat ISO 27001 ook vereisten voor het opzetten en implementeren en onderhouden van een Information Security Management System (ISMS) binnen de context van de organisatie. Ook betekent de certificering dat de 24/7 beschikbaarheid van software en systemen is gegarandeerd.