Gemeente Nuth is overgestapt op een nieuwe werkplekomgeving, gebaseerd op Microsoft Office. Om de medewerkers niet alleen kennis te laten maken met het nieuwe systeem, maar het gebruiksniveau in algemene zin te verbeteren, koos de gemeente voor een opleidingstraject van De Ictivity Groep. In twee maanden tijd kregen alle gebruikers een training om de nieuwe faciliteiten optimaal te benutten.

Gemeente Nuth voerde een grootscheepse werkplekmigratie door inclusief kantoorautomatisering met Windows en MS Office. De gemeente koos De Ictivity Groep om de gebruikers in dit traject te begeleiden met een training op maat om het inzicht te vergroten. Men moest veelgebruikte toepassingen als Word, Excel, PowerPoint en Outlook professioneel onder de knie krijgen.

Handiger en efficiënter
Circa honderd medewerkers werden ingeschreven voor het in-house opleidingstraject, met als leerdoel de nieuwe werkplek handiger en efficiënter gebruiken. In groepen van maximaal 15 personen werden gedurende verschillende dagen moduletrainingen van een dag gegeven.

Alinda Baggen, adviseur bedrijfsvoering gemeente Nuth, licht de keuze voor Ictivity toe: “Vanaf het eerste gesprek werd duidelijk dat Ictivity geen standaard training wilde bieden, maar een maatoplossing wilde leveren. Dat merkten we in de offertefase, tijdens het bespreken van het inhoudelijke programma en de uitvoering. Het vertrekpunt was steeds weer de vragen vanuit de deelnemers. Bovendien wisten ze iedereen te trainen binnen de afgesproken periode, dankzij een strakke planning en flexibele opstelling.”

Klassikaal en online
Het lesprogramma bestond uit een combinatie van klassikale bijeenkomsten en e-learning. Dit was een eis vanuit gemeente Nuth. Baggen: “In het verleden heb ik het vaak genoeg gezien: de training is beëindigd, maar mensen blijven daarna toch nog met vragen komen. Daarom wilden we deze aanvulling met elektronische zelfstudie. De trainingsvormen vullen elkaar goed aan. Via het e-learningportaal kunnen onze medewerkers zichzelf ontwikkelen en ook elkaar helpen. Klassikaal kun je maar een beperkt aantal onderwerpen behandelen. Bovendien, pas als je actief bent op de werkplek leer je de applicaties goed kennen en ontstaan er gerichte vragen over het gebruik in de dagelijkse praktijk. Al doende kun je voor jezelf exacter formuleren wat je wilt weten, en dan is het goed dat er online gelegenheid is tot leren en oefenen.”

De medewerkers zijn zelf ook enthousiast over de begeleiding en geboden leerstof. Iedere gebruiker bleek nog tips te kunnen gebruiken. Om ze blijvend te ondersteunen, is besloten de e-learning module voorlopig nog actief te houden. Baggen: “Het opleidingstraject heeft het inzicht van onze medewerkers in de mogelijkheden van ICT vergroot en geleid tot een betere benutting van de nieuwe werkpleksoftware. Hierdoor hebben we een vliegende start kunnen maken.”