Computer Profile, de specialist in database marketing, heeft een convenant ondertekend met WerkgeversServicepunt West-Brabant om zich gezamenlijk sterk te maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel of weer deel uit te laten maken van het arbeidsproces. Computer Profile zal als ambassadeur in de regio fungeren en zich actief inzetten om proefplaatsen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De participatiewet heeft als doel dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Die afstand kan worden veroorzaakt door een beperking, maar ook mensen die vanuit een uitkering of bijstandssituatie komen of die gedetineerd zijn geweest kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Ondanks dat de participatiewet een duidelijk doel omvat, zijn werkgevers niet gehouden aan meetbare targets. Het bereiken van concrete resultaten staat of valt dus met de wil van werkgevers en werkgeversorganisaties om iets te doen op dit gebied.

Computer Profile is zo’n organisatie die veel belang hecht aan de principes van een inclusieve maatschappij en dit heeft doorvertaald naar MVO-beleid. Tamar Biersma, HR-verantwoordelijke bij Computer Profile: ‘Wij geloven in de kracht en de verscheidenheid van mensen en kijken daarom altijd naar wat iemand wél kan, en niet zozeer wat iemand niet of minder goed kan. Juist als mensen vanuit hun sterkte werken en elkaar aanvullen, ontstaat er vaak een goede dynamiek. Wat dat betreft is het goed om te zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tegelijkertijd de organisatie ook echt verder helpt.’

De specialist in datagedreven marketing heeft in de afgelopen twee jaren zes mensen een proefplaats aangeboden. Biersma: ‘Wij streven altijd naar duurzame inzetbaarheid, maar net als bij reguliere kandidaten en medewerkers kan het ook wel eens niet passen. Dat is natuurlijk jammer, maar we kunnen in ieder geval wél zeggen dat we het geprobeerd hebbben. En natuurlijk zijn we vooral heel blij met alle mensen met wie het wel is gelukt.’

Computer Profile richt zich vooralsnog vooral op mensen die herintredend zijn, bijvoorbeeld vanuit een uitkering. In de toekomst wil het bedrijf ook proefplaatsen gaan aanbieden aan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

 

+++

 

Afbeelding: De heer Lichtenberg, Werkgeversservicepunt West-Brabant en mevrouw Biersma, Computer Profile ondertekenen convenant